PĀRVIETOJAMO SIENU EXXE APKOPES INSTRUKCIJAS
 

Alumīnija detaļu tīrīšanai ir ieteicams:  • Izmantot neitrālu tīrīšanas līdzekli un mīkstu suku vai sūkli. Pēc tīrīšanas vēlams noskalot ar tīru ūdeni.
  • Izvairīties no abrazīvas pastas izmantošanas, jo tā var bojāt tīrāmo virsmu.

Tīrot sienu izgatavošanai izmantoto mitrumizturīgo plāksni, ir ieteicams:  • Izmantot sārmainus un neitrālus tīrīšanas līdzekļus.
  • Mazgāšanai izmantot līdz piemērotai temperatūrai uzsildītu (remdenu) ūdeni.
  • Izvairīties no kodīgu šķīdinātāju (piemēram: acetons un nitrošķīdinātājs) izmantošanas.